Jeugd

Wij als club vinden sporten en gezelligheid voor kinderen heel belangrijk. De jeugd krijgt daarom veel aandacht binnen onze club. Onder “Jeugd” wordt verstaan: alle spelers die op 1 september van het lopende jaar jonger zijn dan 18 jaar.

Een grote groep enthousiaste begeleiders geeft op vrijdagavond training. Sporten en bewegen is belangrijk. Dat geldt niet alleen voor volwassenen, maar zeker ook voor kinderen. Badmintonnen is leuk, gezellig, sportief en sociaal. Ook al kom je alleen naar de sporthal, er zijn altijd andere kinderen aanwezig waar je mee samen kan spelen.
Op de vrijdagavond wordt er getraind en worden er wedstrijdjes gespeeld.


Stichting Leergeld

Voor wie?

Gezinnen die rond moeten komen van een laag besteedbaar inkomen kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld Goirle en Riel.

Sport is van groot belang om erbij te horen, om te leren omgaan met elkaar. Kinderen leren zo ook omgaan met winnen en verliezen. Stichting Leergeld heeft al veel gezinnen kunnen helpen met het betalen van de contributie van een sportclub en soms is ook steun mogelijk bij de aanschaf van kleding of materialen,  nodig voor het sporten.

Aanvragen

De aanvraag komt binnen bij Stichting Leergeld Goirle en Riel. Die kan worden ingediend via de website, telefonisch, per e-mail of schriftelijk door ouders of door de wettelijk vertegenwoordiger. Desgewenst kan Badmintonclub Goirle het verzoek ondersteunen met een faktuur.

Uiteraard zal één en ander vertrouwelijk worden behandeld.


Training

Naast het leuk hebben op de avond vinden we het ook belangrijk dat je iets leert van badminton. We geven daarom op verschillende niveaus training aan onze jeugd spelers.

We beginnen om 18.30u met een gezamenlijke warming up. Als iedereen warm is kunnen we beginnen met de training tot 19:30u. Deze wordt gegeven door een trainer/vrijwilliger.

Van 19.30u tot 20.15u worden er wedstrijdjes gespeeld die door de begeleiding worden ingedeeld.

Van 20.15u tot 20.25u is er de mogelijkheid om zelf een wedstrijdje te spelen met je vrienden, vriendinnen of familieleden.


Wedstrijd

Verder worden er door het jaar heen nog toernooitjes georganiseerd waaronder als afsluiting van het seizoen een ouder-kind toernooi.

De jeugd kan ook meedoen aan een speciale Bravo mini-competitie. Deze wordt georganiseerd door verenigingen uit deze regio. Deze begint eind januari en stopt in juni. Je speelt dan meestal 12 wedstrijden tegen kinderen van andere verenigingen. Dit is geheel vrijblijvend.


Jeugddag

Één keer per jaar gaan we, met de jeugd die dat leuk vindt, een dag gezellige dingen doen. Deze jeugddag vindt meestal plaats aan het einde van het seizoen.


Vragen

Voor vragen kun je terecht bij:

Monique van der Aa
tel. 06-12884765
e-mail : m.vanderaa@fontys.nl