Wet Lidmaatschap

Wet stilzwijgende verlenging lidmaatschappen :

Op basis van deze nieuwe wet van 1 januari 2012 mogen sportverenigingen het lidmaatschap stilzwijgend verlengen met een jaar; echter :
Het lidmaatschap van de vereniging kan opgezegd worden. Het lidmaatschap is gebonden aan een seizoen, waardoor de opzegging geldt voor het nieuwe seizoen. Dit dient te gebeuren voor 1 september van ieder jaar. Het opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren. Een brief of e-mail kan gericht worden aan de secretaris of penningmeester. Voordat het lidmaatschap kan worden opgezegd dient aan de contributieverplichting te zijn voldaan. Indien niet op tijd is opgezegd door het lid ontstaat een betalingsverplichting voor het gehele nieuwe seizoen”.