Contributie

B.C.Goirle hanteert een jaarcontributie. Het contributiejaar loopt van 1 juli t/m 30 Juni van het volgend jaar.

De jaarlijkse contributie voor 2020-2021 (te voldoen via IBAN NL 27ABNA0428130623) bedraagt:

contirbutie bond

Voor zover van toepassing is aan Bondscontributie in bovengenoemde  bedragen begrepen : € 14,55 (peildatum 1 januari 2021)