Contributie

B.C.Goirle hanteert een jaarcontributie. Het contributiejaar loopt van 1 juli t/m 30 Juni van het volgend jaar.

De jaarlijkse contributie voor  (te voldoen via IBAN NL 21 RABO 0343 8147 22) ten name van Badmintonclub Goirle bedraagt:

Basiscontributie senioren maandag                     €  90,=
Basiscontributie senioren woensdag                   € 147,=
Basiscontributie jeugd vrijdag                               €  90,=
Toeslag midweekcompetitie                                  €  10,=

Voor zover van toepassing is aan Bondscontributie in bovengenoemde  bedragen begrepen : € 15,79 (peildatum 1 januari 2023)