Jeugd

Wij als club vinden sporten en gezelligheid voor kinderen heel belangrijk. De jeugd krijgt daarom veel aandacht binnen onze club. Onder “Jeugd” wordt verstaan: alle spelers die op 1 september van het lopende jaar jonger zijn dan 18 jaar.

Een grote groep enthousiaste begeleiders geeft op vrijdagavond training. Sporten en bewegen is belangrijk. Dat geldt niet alleen voor volwassenen, maar zeker ook voor kinderen. Badmintonnen is leuk, gezellig, sportief en sociaal. Ook al kom je alleen naar de sporthal, er zijn altijd andere kinderen aanwezig waar je mee samen kan spelen.
Op de vrijdagavond wordt er getraind en worden er wedstrijdjes gespeeld.

Training

Naast het leuk hebben op de avond vinden we het ook belangrijk dat je iets leert van badminton. We geven daarom op verschillende niveaus training aan onze jeugd spelers.

We beginnen om 18.30u met een gezamenlijke warming up. Als iedereen warm is kunnen we beginnen met de training tot 19:30u. Deze wordt gegeven door een trainer/vrijwilliger.

Van 19.30u tot 20.00u worden er wedstrijdjes gespeeld die door de begeleiding worden ingedeeld.

Van 20.00u tot 20.30u is er de mogelijkheid om zelf een wedstrijdje te spelen met je vrienden en vriendinnen.

Wedstrijd

Verder worden er door het jaar heen nog toernooitjes georganiseerd waaronder als afsluiting van het seizoen een ouder-kind toernooi.

De jeugd kan ook meedoen aan een speciale mini-competitie. Deze wordt georganiseerd door verenigingen uit deze regio. Deze begint eind januari en stopt in juni. Je speelt dan meestal 12 wedstrijden tegen kinderen van andere verenigingen. Dit is geheel vrijblijvend.

Jeugddag

Één keer per jaar gaan we, met de jeugd die dat leuk vindt, een dag gezellige dingen doen. Deze jeugddag vindt meestal plaats aan het einde van het seizoen.

Vragen

Voor vragen kun je terecht bij:

Monique Wolfswinkel
tel. 013-5340615
e-mail : m.vanderaa@fontys.nl